Character Vault
Any Concept / Any System
Compendium
Your System Come To Life
Roll20 for Android
Streamlined for your Tablet
Roll20 for iPad
Streamlined for your Tablet

Personal tools

Framsida

From Roll20 Wiki

Revision as of 12:31, 10 March 2023 by Andreas J. (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Välkommen till Roll20s användar-drivna Wiki!

Roll20 är en digital platform för att spela rollspel.

https://wiki.roll20.net är en Wiki uprätthållen av Roll20-användare, var majoriteten av artiklarna är på engelska.

Officiella Hjälpsidorna för Roll20 hittas här (Engelska): Roll20 Help Center

Contents

Roll20 Basics

Svenska

Obs! Översättning av Roll20 är volontär-baserad, så alla menyer, verktyg och karaktärsblad är inte översatta. - Andreas J. 10.3.2023

Användare kan välja svenska som sitt användarspråk, varefter menyer och karaktärsblad är på svenska, ifall de blivit översatta.

Svenskspråkiga spel

Karatärsblad (o.k.s. figurblad el. rollformulär, eng: Character Sheet ) på Roll20 är i spel-menyn(Character Sheet Template) oftast listande under deras engelskspråkigan namn, så det är bäst att testa och se om de är översatta eller inte. Bara spelledaren kan byta spelkampanjens karaktärsblad.

Se Karaktärsblad för mera

Översättning

Roll20 använder CrowdIn-sidan för att organisera sina översättningar, vilket kräver ett separat användarkonto om du vill hjälpa till.

Översättningarna för Roll20 är organiserade i 3 separata projekt:

Karaktärsblad

Om du vill översätta karaktärsblad för Roll20, är det bara att skapa ett CrowdIn-konto, och gå till dessa sidor och gå med i projektet:

Se Karaktärsblad#Oöversatta för spel du kan bidra till

Översätt Spelverktyget

Du kan inte översätta Roll20s websida och själva verktyget direkt, du behöver göra en separat ansökan.

  • Bli volontär-översättare för Roll20 - ansökan
    • välj "Collaboration Type: Roll20 Translator"
    • välj "Request Type: Application"
    • välj "Swedish" från listan
    • skriv "I want to translate Roll20's site to Swedish. My CrowdIn account is", och sedan skriv användarnamnet för CorwdIn-kontot du skapat, och kanske för säkerhets skull emailadressen du använde för att registrera din CrowdIn (speciellt om den inte är samma som för ditt roll20 konto).

Externa Länkar